Thu mua phế liệu chì giá cao

?Liên hệ báo giá:
?Thu Mua Phế Liệu Bình Thuận
?Địa chỉ: Đường Phú Thị Xuân, KP. Phú An, TT. Phú Long, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
?Điện thoại: 0386.889.368 (MR.LONG)
?Email: Truongngoclong231014@gmail.com
?https://thumuaphelieubinhthuan.com